Belum Adanya Tanda-tanda Kehidupan Di Bumi Merupakan Ciri-ciri Zaman?

Belum adanya tanda-tanda kehidupan di bumi merupakan ciri-ciri zaman?

  1. paleozoikum
  2. arkaeozoikum
  3. mesozoikum
  4. neozoikum
  5. Semua jawaban benar

Jawaban: B. arkaeozoikum

Dilansir dari Encyclopedia Britannica, belum adanya tanda-tanda kehidupan di bumi merupakan ciri-ciri zaman arkaeozoikum.

Leave a Comment