Di antara bentuk pengamalan dari keyakinan terhadap al-alim adalah?

Di antara bentuk pengamalan dari keyakinan terhadap al-alim adalah?

  1. rajin dalam menimba ilmu
  2. berusaha menghindari kemungkaran
  3. bersikap dermawan pada sesama
  4. bersikap pemaaf pada sesama
  5. Semua jawaban benar

Jawaban: A. rajin dalam menimba ilmu.

Dilansir dari Ensiklopedia, di antara bentuk pengamalan dari keyakinan terhadap al-alim adalah rajin dalam menimba ilmu.

Leave a Comment