Gatekna pethikan teks wayang ing ngisor iki! Weruh Ibu Arimbi Nangis, aku melu nangis maneh, tambah banter. Ari-ariku isih gandheng karo awakku. Bapakku Werkudara wis nyoba nganggo kuku Pancanaka, ora bisa. Kembang Wijaya Kusuma kagungane Uwa Kresna, ora masalah. Pasopati lan ArdaDedali Uwa Arjuna uga ora mempan. Senjata cakra kagungane Uwa Kresna malah ngetokke geni mletik-mletik, ningpancet ari-ariku ora bisa pedhot. Banjur buyutku Begawan Abiyasa ngutus paman Arjuna nyuwun pitulungan pusaka marang dewa. Baline ngasta sarunge pusaka kuntawijaya. Senjata duweke Raden Arjuna jenenge?

Gatekna pethikan teks wayang ing ngisor iki! Weruh Ibu Arimbi Nangis, aku melu nangis maneh, tambah banter. Ari-ariku isih gandheng karo awakku. Bapakku Werkudara wis nyoba nganggo kuku Pancanaka, ora bisa. Kembang Wijaya Kusuma kagungane Uwa Kresna, ora masalah. Pasopati lan ArdaDedali Uwa Arjuna uga ora mempan. Senjata cakra kagungane Uwa Kresna malah ngetokke geni mletik-mletik, ningpancet ari-ariku ora bisa pedhot. Banjur buyutku Begawan Abiyasa ngutus paman Arjuna nyuwun pitulungan pusaka marang dewa. Baline ngasta sarunge pusaka kuntawijaya. Senjata duweke Raden Arjuna jenenge?

  1. Wijaya Kusuma
  2. Jamus Kalimasada
  3. Pasopati
  4. Cakra Sudarsana
  5. Semua jawaban benar

Jawaban: C. Pasopati.

Dilansir dari Ensiklopedia, gatekna pethikan teks wayang ing ngisor iki!weruh ibu arimbi nangis, aku melu nangis maneh, tambah banter. ari-ariku isih gandheng karo awakku. bapakku werkudara wis nyoba nganggo kuku pancanaka, ora bisa. kembang wijaya kusuma kagungane uwa kresna, ora masalah. pasopati lan ardadedali uwa arjuna uga ora mempan. senjata cakra kagungane uwa kresna malah ngetokke geni mletik-mletik, ningpancet ari-ariku ora bisa pedhot. banjur buyutku begawan abiyasa ngutus paman arjuna nyuwun pitulungan pusaka marang dewa. baline ngasta sarunge pusaka kuntawijaya. senjata duweke raden arjuna jenenge pasopati.

Leave a Comment