Kerjasama antara dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal, tetapi hanya modal kepercayaan dan keuntungan dibagi bersama adalah definisi dari Syirkah?

Kerjasama antara dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal, tetapi hanya modal kepercayaan dan keuntungan dibagi bersama adalah definisi dari Syirkah?

  1. abdan
  2. milk ikhtiyar
  3. ‘uqud
  4. wujuh
  5. amlak

Jawaban: D. wujuh.

Dilansir dari Ensiklopedia, kerjasama antara dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal, tetapi hanya modal kepercayaan dan keuntungan dibagi bersama adalah definisi dari syirkah wujuh.

Leave a Comment